Akademicki Związek Motorowy

Akademicki Związek Motorowy jest jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń studenckich działających na Uniwersytecie Zielonogórskim. Powstał w 2001 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Zielonogórskiej z inicjatywy grupy 22 studentów. Jednak efektywną działalność rozpoczął w 2005 r., kiedy jego opiekunami zostali mgr inż. Przemysław Najdychor (2005–2006) oraz mgr inż. Zdzisław Wałęga (od 2005 do chwili obecnej).

czlon1 

Związek skupia w swoich szeregach przede wszystkim studentów Wydziału Mechanicznego, chociaż w przeszłości jego członkami byli również studenci innych wydziałów. W latach 2001–2018 aktywnie działało w nim ponad 280 studentów.


AZM stwarza pasjonatom motoryzacji warunki do rozwijania swoich zainteresowań. Pod okiem opiekuna,mgr inż. Zdzisława Wałęgi, zdobywają doświadczenie, wykorzystując w praktyce wiedzę nabywaną w trakcie studiów. Podstawową formą działalności jest realizacja projektów według własnych pomysłów.
Projekty zrealizowane przez członków AZM były wielokrotnie prezentowane w lokalnej prasie oraz w telewizjach TVP Info i TVP2, a także podczas Festiwali Nauki oraz Dni Województwa Lubuskiego. Studenci AZM wykonują również stanowiska dydaktyczne do laboratoriów Wydziału Mechanicznego oraz pomagają w ich modernizacji.

Wspólnie z firmą Jonson Controls Polska Sp z o.o. z Zielonej Góry AZM zorganizował na Wydziale Mechanicznym UZ drugą edycję konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Spawanie łączy nie tylko metale”.
Inną formą działalności AZM jest organizacja wyjazdów studyjnych do wiodących firm branży motoryzacyjnej, w których biorą udział również studenci nie będący jego członkami oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego.

Studenci zrzeszeni w AZM biorą czynny udział w życiu Wydziału i Uczelni. Zasiadają w Radzie Wydziału Mechanicznego, Radzie Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn. Od 2008 roku przygotowują prezentacje na Festiwal Nauki. W 2011 r. byli wspólnie z Kołem Naukowym „3P” współorganizatorem, a w roku 2012 oraz w latach 2014–2017 organizatorem „Zjazdu na Byle Czym”, odbywającego się podczas Dni Kultury Studenckiej „Bachanalia”.

 

Działalność AZM i jego opiekuna mgr inż. Zdzisława Wałęgi, promująca Wydział Mechaniczny, uczelnię, Zieloną Górę i województwo lubuskie, została wielokrotnie nagrodzona, między innymi:

Nagrodami Rektora UZ „Za wyróżniającą działalność” w 2013 i 2014 r.,
„Laurem Naukowca” w kategorii „Innowacyjny Projekt Roku” oraz w kategorii „Opiekun Roku” przyznanymi AZM przez Parlament Studencki UZ w 2015 r.
„Laurem Naukowca” w kategorii „Naukowy Projekt Roku” w 2018 r.
 o nas


Jednym z ważniejszych etapów działalności AZM było w 2013 r. nawiązanie współpracy z zespołem studentów Brandenburgische Technische Uniwersität Cottbus–Senftenberg (Niemcy) kierowanym przez prof. dr hab. inż. Sylwio Simona.
Aktywna i wielokierunkowa działalność AZM możliwa jest przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu przez Uniwersytet Zielonogórski, Województwo Lubuskie, Miasto Zielona Góra oraz zielonogórskie firmy: Ministal F.H. Dariusz Garbacz, Athletic Sport.
Akademicki Związek Motorowy stanowi szkołę, a jednocześnie sprawdzian umiejętności zawodowych przyszłych inżynierów. Działania Związku przynoszą chlubę zarówno Wydziałowi Mechanicznemu jak i Uniwersytetowi Zielonogórskiemu.

© 2017 AZM. All Rights Reserved.